ZAKUPIONO Z DOTACJI BN DO: Księgozbioru Filii Nr 5