TRUDNE PYTANIA I ODPOWIEDZI (FAQ)


Jak zalogować się na konto biblioteczne ?
W okienko NR wpisujemy 6 pierwszych cyfr naszego numeru PESEL a w okienko PIN 8 cyferek z naszej karty bibliotecznej

Ile czasu od chwili powiadomienia oczekuje pozycja w bibliotece ?
Czytelnik po otrzymaniu powiadomienia (sms/email) będzie miał 3 dni na wypożyczenie zarezerwowanej pozycji. Jeżeli w tym terminie nie zgłosi się do biblioteki, rezerwacja ulegnie automatycznie skasowaniu.

Kiedy następuje zablokowanie karty bibliotecznej ?
Blokada programowa zostaje nałożona automatycznie w przypadku przetrzymania jednej pozycji powyżej 7 dniu, lub w przypadku przetrzymania powyżej 3 pozycji. Blokada WEB (można wypożyczać książki, filmy czasopisma, nie można korzystać z darmowego dostępu do internetu) zostaje nałozona w przypadku wykrycia działania niezgodnego z regulaminem np. instalację programów komputerowych.

Zgubiłem kartę co muszę zrobić ?
Należy bezzwłocznie skontaktować się (osobiście lub telefonicznie) z najbliższą placówką biblioteczną. Zablokowanie zgubionej karty zapobiegnie wypożyczeniu przez inną osobę (znalazcę!) na Państwa konto książek, płyt DVD itp. Otrzymanie nowej karty wiąże się z poniesieniem opłaty w wysokości 5zł.

Ile można maksymalnie zrobić rezerwacji ?
Czytelnik może zarezerwować 10 pozycji.

Czy można oddaną książkę pożyczyć ponownie tego samego dnia ?
Nie ma problemu - można taką pozycje powtórnie wypożyczyć.

W jakim przypadku nie można przedłużyć terminu zwrotu książki ?
Zmiana terminu zwrotu książki (prolongata) nie jest możliwa jeżeli został już przekroczony termin i jeżeli na daną pozycje są rezerwacje.


Czy można oddać książki bez karty bibliotecznej ??
Tak. W przypadku zwracania pozycji karta nie jest niezbędna.

Czy można ten sam tytuł zarezerwować we wszystkich wypożyczalniach ?
Nie stosujemy tego rodzaju ograniczeń.

Czy aby korzystać z komputera z dostępem do internetu znajdującym się w bibliotece trzeba posiadać kartę biblioteczną?
Dostęp do bezpłatnego internetu jest uwarunkowany posiadaniem karty bibliotecznej (bez nałożonych blokad!)

Jaka jest wysokość kary za przetrzymanie zbiorów ?
Program automatycznie nalicza kary za takie pozycje.
Kara liczona jest za każdy dzień (soboty i niedziele również) i za każdą wypożyczoną pozycję:

  • książka - 0,1 zł
  • zbiory multimedialne - 0,2 zł
  • gry planszowe - 3 zł
  • Kara zaokrąglana jest do pełnych złotych.