TRUDNE PYTANIA I ODPOWIEDZI (FAQ)


 • Jak zalogować się na konto biblioteczne?
  W okienko NR wpisujemy 6 pierwszych cyfr naszego numeru PESEL a w okienko PIN 8 cyferek z naszej karty bibliotecznej

 • Ile czasu od chwili powiadomienia oczekuje pozycja w bibliotece ?
  Czytelnik po otrzymaniu powiadomienia (sms/email) będzie miał 3 dni na wypożyczenie zarezerwowanej pozycji. Jeżeli w tym terminie nie zgłosi się do biblioteki, rezerwacja ulegnie automatycznie skasowaniu.

 • Kiedy następuje zablokowanie karty bibliotecznej ?
  Blokada programowa zostaje nałożona automatycznie w przypadku przetrzymania jednej pozycji powyżej 7 dniu, lub w przypadku przetrzymania powyżej 2 pozycji. Blokada WEB (można wypożyczać książki, filmy czasopisma, nie można korzystać z darmowego dostępu do internetu) zostaje nałozona w przypadku wykrycia działania niezgodnego z regulaminem np. instalację programów komputerowych.

 • Zgubiłem kartę co muszę zrobić ?
  Należy bezzwłocznie skontaktować się (osobiście lub telefonicznie) z najbliższą placówką biblioteczną. Zablokowanie zgubionej karty zapobiegnie wypożyczeniu przez inną osobę (znalazcę!) na Państwa konto książek, płyt DVD itp. Otrzymanie nowej karty wiąże się z poniesieniem opłaty w wysokości 5zł.

 • Ile można maksymalnie zrobić rezerwacji ?
  Czytelnik może zarezerwować 10 pozycji.

 • Czy można oddaną książkę pożyczyć ponownie tego samego dnia ?
  Nie ma problemu - można taką pozycje powtórnie wypożyczyć.

 • W jakim przypadku nie można przedłużyć terminu zwrotu książki ?
  Zmiana terminu zwrotu książki (prolongata) nie jest możliwa jeżeli został już przekroczony termin i jeżeli na daną pozycje są rezerwacje.

 • Czy można oddać książki bez karty bibliotecznej ?
  Tak. W przypadku zwracania pozycji karta nie jest niezbędna.

 • Czy można ten sam tytuł zarezerwować we wszystkich wypożyczalniach ?
  Nie stosujemy tego rodzaju ograniczeń.

 • Czy aby korzystać z komputera z dostępem do internetu znajdującym się w bibliotece trzeba posiadać kartę biblioteczną?
  Dostęp do bezpłatnego internetu jest uwarunkowany posiadaniem karty bibliotecznej (bez nałożonych blokad!)

 • Jaka jest wysokość kary za przetrzymanie książki ?
  Program automatycznie nalicza kary za takie pozycje. Wyniesie ona 10gr. za każdy dzień (soboty i niedziele również). Kara zaokrąglana jest do pełnych złotych.